Vizor Customer

Vizor Customer

Từ những người sáng tạo của EZ CAB TECHNOLOGIES, chúng ta biết muốn trình bày ứng dụng VIZOR mới của chúng tôi. Với rất nhiều các ứng dụng vận chuyển ra có nó là khá khó chịu để quản lý các ứng dụng khác nhau trên điện thoại của bạn để phục vụ nhu cầu vận chuyển của bạn .

VIZOR là cách mới sáng tạo để liên hệ với công ty dịch vụ yêu thích chiếc xe của bạn và yêu cầu một dịch vụ cho vị trí chính xác của bạn, ngay lập tức .

VIZOR hợp nhất các công ty dịch vụ xe và cho phép bạn yêu cầu lái xe từ công ty của bạn ưa thích dành cho các khách hàng quan / doanh nghiệp hoặc đơn giản là chúng ta hãy chọn lái xe gần nhất với bạn và có bạn trên con đường của bạn càng sớm càng tốt!

Với công nghệ GPS thời gian thực, bạn sẽ có thể theo dõi thời gian đến các phương tiện vận chuyển của bạn cũng như giao thông kiểm tra và quản lý các tuyến đường tốt nhất để vị trí của bạn.

VIZOR cũng sẽ cho phép bạn đặt phòng ít nhất một tháng với dự đoán chắc chắn rằng bạn có trình điều khiển và chiếc xe bạn muốn vận chuyển cho bạn khi bạn đến từ một chuyến bay dài từ LAX đến JFK .

Không có trao đổi tiền tệ là cần thiết như VIZOR xử lý nhiều nhất đến công nghệ thanh toán thẻ tín dụng ngày.

Tiếp theo thời gian bạn muốn đi du lịch trong phong cách và thoải mái, chắc chắn rằng bạn sử dụng VIZOR yêu cầu dịch vụ xe của riêng bạn!